Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Zjišťování a hodnocení expozic neionizujícímu záření v pracovním prostředí
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 24 hodin
Cena:Zdarma
Forma:prezenční
Organizace studia:
 1. výukový den
  08:20-09:50 Přednáška: Úvod, základy teorie elektromagnetického pole, používané veličiny a jednotky, interakce polí a záření s látkami
  10:00-11:30 Cvičení: Základní výpočty, vědecké zdroje informací, legislativa
  12:30-14:00 Přednáška: Měření a výpočty expozic statistickým a nízkofrekvenčním polím 0-100kHz, hodnocení expozic
  14:15-15:45 Přednáška: Měření a výpočty expozic radiofrekvenčnímu záření 100kHz- 300GHz, hodnocení expozic
 2. výukový den
  08:20-09:50 Praktické cvičení ke statistickým a nízkofrekvenčním polím (skup. A)
  Praktické cvičení k radiofrekvenčnímu záření (skup. B)
  10:00-11:30 Praktické cvičení ke statistickým a nízkofrekvenčním polím (skup. B)
  Praktické cvičení k radiofrekvenčnímu záření (skup. A)
  12:30-14:00 Přednáška: Biologické účinky a zdravotní rizika elektromagnetických polí a neionizujícího záření, výsledky studií a současné poznatky
  14:15-15:45 Cvičení nebo přednáška: Nácvik měření, práce s výpočetním softwarem nebo přednáška na téma osvětlování interiérů – dle přání účastníků
 3. výukový den
  08:20-09:50 Přednáška: Biologické účinky a hodnocení expozic optickému záření
  10:00-11:30 Cvičení: Měření a hodnocení požadavků na osvětlování interiérů
  11:30-13:00 Závěr a hodnocení kurzu, předání certifikátů
Garantující odborná katedra:Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Účastník kurzu získá schopnost samostatně provádět měření a jednodušší výpočty expozic neionizujícímu záření a hodnocení zdravotních rizik v souladu s legislativou.
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Přihlášky:Přihláška
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. ,
Ing. Pavel Buchar,
záření, Státní zdravotní ústav Praha,
RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:12