Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Magnetická rezonance kloubů - normální nález a základní patologie
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese- radiologický asistent
Doba trvání / hodinová dotace:1 dny / 8 hodin
Cena:Zdarma
Forma:prezenční
Organizace studia:
 • Normální anatomie
  skelet, vazy, chrupavky, kostní dřeň, okolní svaly, rameno, koleno, kyčelní kloub, hlezenní kloub, zápěstí
 • MR anatomie
  základní sekvence a jejich obrazy popsaných anatomických struktur IR a nové sekvence
  Nepřímá artrografie
 • Patologické obrazy
  Traumatologie.
  Degenerativní změny, zánětlivá onemocnění, subchondrální patologie, burzitidy, paraartikulární cysty, nejdůležitější tumory.
Garantující odborná katedra:Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Během inovačního kurzu získají absolventi znalosti o základní anatomii velkých kloubů na  magnetické rezonanci a rovněž základní patologické obrazy v rozsahu, které jim umožňují samostatnou práci na  MR při  řešení ortopedické problematiky.
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Přihlášky:Přihláška
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:prof. MUDr. Josef Nekula, CSc.,
Mgr. Svatopluk Koval,
Bc. Eva Křivánková
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:3