Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Léčba bolesti
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese- všeobecná sestra
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 30 hodin
Cena:Zdarma
Forma:prezenční
Organizace studia:
 1. výukový den - Teorie
  08:20-9:55 Bolest – terminologie bolesti (PhDr. Zoubková)
  10:00-11:35 Hodnocení bolesti (PhDr. Zoubková)
  11:40-12:25 Patofyziologie bolesti (MUDr. Zemanová)
  12:30-14:05 Léčba bolesti (MUDr. Zemanová)
  14:05-14:20 přestávka
  14:25-16:00 Intervenční techniky v léčbě bolesti (MUDr. Zemanová)
  16:05-16:50 Acute pain service (MUDr. Zemanová)
  16:55-17:40 Kazuistiky a jejich rozbor (MUDr. Zemanová)
 2. výukový den - Praxe – Fakultní nemocnice Ostrava (PhDr. Zoubková, Lapiszová)
  08:00-12:05 Ambulance pro léčbu bolesti
  12:10-14:35 Asistence při intervenčních technikách léčby bolesti
  14:35-14:50 přestávka
  14:50-15:35 Asistence při intervenčních technikách léčby bolesti
  15:40-16:25 Baňkování
 3. výukový den - Teorie (PhDr. Zoubková)
  08:20-09:55 Fyzikální vyšetření při léčbě bolesti
  10:00-10:45 Skorovací mechanizmy léčby bolesti
  10:50-11:35 PCA, NCA
  11:40-12:25 Vedení dokumentace, kazuistiky
  12:30-13:15 Alternativní metody v léčbě bolesti
  14:05-14:20 přestávka
  14:25-17:40 Relaxační techniky v léčbě bolesti
Garantující odborná katedra:Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Účastník kurzu získá základní informace o technikách léčby bolesti, způsobech hodnocení bolesti, farmakologických i alternativních postupech léčby bolesti. Získané informace lze uplatnit v rámci řešení akutní i chronické bolesti, u nemocných v domácí péči, v poúrazových, pooperačních stavech, ale především u degenerativních onemocnění. Techniky hodnocení bolesti jsou nezbytnou součástí účinné léčby bolestivých stavů. Jejich znalost, včetně uplatnění alternativních metod léčby bolesti umožní ošetřujícímu personálu nadstandardní postupy při řešení bolestivých stavů v podmínkách nemocniční i domácí léčebné péče.
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Přihlášky:Přihláška
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:MUDr. Jitka Zemanová,
PhDr. Renáta Zoubková
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:12