Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Kurz je určen zejména pro uchazeče o bakalářské studium historie, resp. českých a československých dějin.
Doba trvání / hodinová dotace:jednodenní kurz
Cena:cca 800,- Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:předpokládaný termín: přelom dubna / května daného roku
Garantující odborná katedra:Katedra historie (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Radek Lipovski, Ph.D.
Anotace:Kurz pro zájemce o studium historie na FF OU, účastníci budou seznámeni s průběhem přijímacího řízení, požadavky na studenty, organizací studia na katedře historie, mají možnost vyzkoušet si odpovědi na typizovaný písemný test k přijímacímu řízení.
Přihlášky:Přihlášky budou uchazečům zaslány spolu s pozvánkou k přijímací zkoušce.
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Martiníková
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden v přihlášce.
Vyučující:členové katedry historie