Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Kurz je určen zejména pro uchazeče o bakalářské studium historie.
Doba trvání / hodinová dotace:jednodenní kurz
Cena:cca 800,- Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:předpokládaný termín: přelom dubna / května daného roku
Garantující odborná katedra:Katedra historie (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Anotace:Kurz pro zájemce o studium historie na FF OU, účastníci budou seznámeni s průběhem přijímacího řízení, požadavky na studenty, organizací studia na katedře historie, mají možnost vyzkoušet si odpovědi na typizovaný písemný test k přijímacímu řízení.
Přihlášky:e-přihláška (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.)
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Martiníková
Způsob platby:uveden v e-přihlášce
Vyučující:členové katedry historie
Plán studia / rámcový harmonogram:Kurz bude rozdělen na dva bloky, ve kterých budou uchazeči seznámeni s literaturou, základní chronologií a problémovými okruhy dějin starověku, středověku a novověku, a to na základě obsahu přijímacích testů z uplynulých deseti let. Součástí kurzu budou rovněž dva cvičné testy s podobnou strukturou a tematickým rozdělením jako tomu bude u skutečného přijímacího řízení. Testy budou s uchazeči následně opraveny, budou si tak moci ověřit úroveň svých znalostí.
Další informace:Kurz proběhne on-line formou prostřednictvím softwarového programu ZOOM.
Absolvování kurzu není podmínkou, ani předpokladem úspěšného vykonání přijímací zkoušky, či přijetí ke studiu.
Kurz je určen nejen zájemcům o studium historie na FF OU, ale i případným zájemcům z řad širší veřejnosti.