Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Doškolovací kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU) Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou již držiteli licence „Instruktor snowboardingu“ (příp. „Instruktor školního snowboardingu“) a mají zájem o prodloužení její platnosti.
Cena:3.990,- Kč, (ubytování, plná penze, vystavení licence, metodický materiál, zapůjčení didaktických pomůcek)
Číslo akreditace:MSMT – 29029/2017-1-1154
Garantující odborná katedra:Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Anotace:Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou již držiteli licence „Instruktor snowboardingu“ (příp. „Instruktor školního snowboardingu“) a mají zájem o prodloužení její platnosti a získání licence Základní školní snowboarding s neomezenou platností.
Uzávěrka přihlášek:do 25. října daného roku (viz. podrobné informace)
Kontakt / další informace:Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:podrobné informace