Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Elektronické informační zdroje pro nelékařské zdravotnické profese
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:5 dnů / 20 hodin
Cena:Zdarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Účastník kurzu se seznámí s nabídkou a možnostmi využívání elektronických informačních zdrojů – zdrojů s volným přístupem i zdrojů placených, a s praktickou prácí s el. zdroji – výuka vyhledávání odborných informací podle příslušné profese a naučit účastníky školicí akce prakticky tyto zdroje využívat.
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Přihlášky:přihláška ke stažení soubor doc
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:Bc. Šárka Kostecká
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:Předpokládaný počet kreditů 12