Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Lékaři, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví
Doba trvání / hodinová dotace:5 dnů / 24 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Účastník kurzu získá: naučení se či zdokonalení se v dovednosti při používání metodiky hodnocení zdravotních rizik fyzikálních a chemických faktorů složek životního prostředí, jednotlivé kroky metodiky hodnocení zdravotních rizik, hodnocení zdravotních rizik expozic hluku, neionizujícímu záření, chemickým látkám ve vodách, ovzduší a půdě, posuzování vlivů na veřejné zdraví v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování dokumentace.
Absolventi jsou schopni samostatně používat metodiku hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí, naučí se různé přístupy potřebné ke zpracování posuzování vlivů na veřejné zdraví a získají dovednost hodnotit již zpracované posudky v uvedených oblastech.
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Přihlášky:přihláška ke stažení soubor doc
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:RNDr. Vítězslav Jiřík,
MUDr. Bohumil Havel
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:Předpokládaný počet kreditů 12