Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Gynekologická cytodiagnostika
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Absolventům nelékařských studijních programů, jež získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotní laborant dle § 9 Zákona 96/2004 Sb.
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok (10 týdnů teoretické a praktické výuky)
350 hodin (z toho 160 hodin praktické výuky)
Cena:24.000,- Kč/rok
Forma:kombinované
Organizace studia:Výuka je členěna na teoretickou, praktickou část a samostudium. Teoretická i praktická část bude probíhat na Ústavu patologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Garantující odborná katedra:Ústav patologie (Lékařská fakulta OU)
Garant:MUDr. Vladimír Židlík
Anotace:Cílem certifikovaného kurzu (dle §61 - 64 Zákona 96/2004 Sb.) Gynekologická cytodiagnostika je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti screeningové cytologické diagnostiky umožňující samostatnou činnost (dle § 80 a 81 Vyhlášky č. 55/2011, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků).
Rozhodnutí o udělení akreditace ikona pdf
Způsob ukončení studia:dle studijního plánu - závěrečná zkouška (2 části: teoretická, praktická)
Výstupní doklad:certifikát MZČR s příslušným počtem kreditů (210 kreditů)
Předpoklady pro přijetí:
  • Do kurzu mohou být přijati pouze absolventi studijního programu, kterým získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotní laborant.
  • Uchazeč doloží potvrzení zaměstnavatele (délka dosavadní činnosti, počet hodnocených preparátů ročně, hodnocení rescreeningujícího pracovníka, hodnocení vedoucího pracoviště, příp. další obdobné aktivity, délka členství v Cytologické společnosti JEP).
  • Poskytovatel kurzu může přihlédnout ke zkrácení délky praktické a teoretické části kurzu ve vztahu k dosavadní praxi uchazeče a počtu 1 200 prohlédnutých preparátů.
Přihlášky:přihláška ke stažení ikona doc
Na kurz se lze přihlašovat.
Přijímací řízení:ne, stačí splnění vstupních podmínek
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2021
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Způsob platby:bankovním převodem před zahájením kurzu
Plán studia / rámcový harmonogram:Výuka probíhá v deseti týdenních blocích
Začátek výuky – říjen 2021
Zakončení kurzu – červen 2022
Další informace:obsah kurzu a další informace o kurzu