Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - specializační vzdělávání
Fakulta / organizační jednotka:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:registrované všeobecné sestry
Doba trvání / hodinová dotace:celková délka projektu 2-3 roky / teoretická výuka: 320 hod
Cena:16.400,- Kč (v 5 splátkách za jednotlivé moduly)
Forma:kombinovaná forma modulového způsobu vzdělávání
Organizace studia:8 týdenních soustředění v průběhu 2-3 let
Číslo akreditace:MZČR, č.j. 15122/2008
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:MUDr. Jan Neiser,
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Anotace:Vzdělávací program je koncipován k získání specializované způsobilosti v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči a k přípravě všeobecné sestry pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, který je ohrožen selháním základních životních funkcí nebo již k tomuto selhání došlo. Cílem vzdělávacího programu je získání vědomostí a dovedností odpovídajících požadavkům specializované způsobilosti podle § 48 a § 49 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Způsob ukončení studia:Splnění teoretické části specializačního vzdělávání je podmíněno absolvováním předepsaných modulů. Každý jednotlivý modul je ukončen závěrečnou ústní, event. praktickou zkouškou. Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou podle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., před oborovou komisí, kterou jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných zařízení.
Výstupní doklad:diplom o specializaci v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
Předpoklady pro přijetí:Úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti všeobecná sestra. V průběhu specializačního studia je nezbytné vykonávat zdravotnické povolání v příslušném oboru specializace minimálně 12 měsíců z období posledních 6-ti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 24 měsíců výkonu zdravotnického povolání z období 6-ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby od data k přihlášení se k atestační zkoušce.
Přihlášky:ANO, zaslat na NCONZO
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:průběžně dle naplnění kurzu
Kontakt / další informace:Nikola Šťastná,
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Způsob platby:převodem na účet (5 splátek)
Vyučující:MUDr. Jiří Bílek,
MUDr. Petr Beneš,
MUDr. Dagmar Barnetová,
MUDr. J. Divák,
MUDr. Jarmila Dědochová,
PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.,
MUDr. P. Dvořák,
MUDr. J. Franeková,
PhDr. Ivana Fialová,
E. Gelnerová,
MUDr. Roman Gřegoř,
Mgr. Iveta Hnízdilová,
MUDr. D. Holeš,
PhDr. L. Holeš,
Mgr. R. Hráček,
doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.,
MUDr. J. Jahoda,
MUDr. O. Klementová, Ph.D.,
Bc. J. Kozubová,
Mgr. J. Kristinová, Ph.D.,
MUDr. M. Kadlčík,
MUDr. R. Lipina,
MUDr. R. Kula, Ph.D. CSc.,
Bc. R. Morávková,
D. Mošová,
MUDr. Jan Neiser,
MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc.,
MUDr. A. Pohlídal, Ph.D.,
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.,
PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
MUDr. J. Stigler,
MUDr. I. Satinský, Ph.D.,
MUDr. S. Stiglerová,
Mgr. D. Stretová,
MUDr. D. Svrčina,
MUDr. Milan Ticháček,
MUDr. B. Trávníček,
MUDr. T. Schichel,
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.,
PhDr. Andrea Polanská,
MUDr. Jitka Zemanová,
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Plán studia / rámcový harmonogram:I.ročník
  • soustředění – základní modul Role sestry specialistky
  • soustředění – základní modul
  • soustředění - odborný modul Role sestry pro intenzivní péči
  • soustředění - odborný modul
  • soustředění – odborný modul
  • Odborná praxe – 3 týdny (2 týdny odborné praxe, 1 týden odborné praxe na akreditovaném pracovišti)
II.ročník
  • soustředění – speciální modul (1 týden teorie,1 týden praxe)
  • soustředění - speciální modul (1 týden teorie,1 týden praxe)
  • soustředění - speciální modul (1 týden teorie,1 týden praxe)
  • Odborná praxe na akreditovaném pracovišti – 2 týdny
Další informace:Jedná se o teoretickou část specializačního vzdělávání. Praktickou část mají účastníci možnost dohodnout na klinických pracovištích. Pro posluchače z Ostravy a okolí je možná realizace odborné praxe na pracovištích Anesteziologicko - resuscitační kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě (FN Ostrava) a Anesteziologicko - resuscitačním oddělení Městské nemocnice Ostrava (MN Ostrava), na Územním středisku záchranné služby Moravskoslezského kraje na základě získané akreditace pro realizaci odborné praxe specializačního vzdělávání.
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:80 kreditů teoretická část