Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Kurz základního snowboardingu - pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Kurz je určen pedagogickým pracovníkům se zájmem o získání licence Základní školní snowboarding. A také zájemcům z řad široké veřejnosti se zájmem o licenci Základní snowboarding.
Cena:5.800,- Kč, (ubytování, plná penze, vystavení licence, metodický materiál, zapůjčení didaktických pomůcek)
Garantující odborná katedra:Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Anotace:Kurz je určen pedagogickým pracovníkům se zájmem o získání licence Základní školní snowboarding. Kurz je určen i ostatním zájemcům z řad široké veřejnosti se zájmem o získání licence Základní snowboarding.
Uzávěrka přihlášek:do 15. listopadu daného roku (viz. podrobné informace)
Kontakt / další informace:Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Další informace:podrobné informace