Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:Kurz je určen pedagogickým pracovníkům se zájmem o získání licence Základní školní snowboarding.
Cena:3.990,- Kč, (ubytování, plná penze, vystavení licence, metodický materiál, zapůjčení didaktických pomůcek)
Forma:kurz
Číslo akreditace:MSMT – 29029/2017-1-1154
Garantující odborná katedra:Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Anotace:Kurz je určen pedagogickým pracovníkům se zájmem o získání licence Základní školní snowboarding.
Uzávěrka přihlášek:do 30. listopadu daného roku (viz. podrobné informace)
Kontakt / další informace:Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Vyučující:Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.,
doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.,
Mgr. Michal Sebera,
Mgr. Miroslav Pacut,
Mgr. Markéta Rygelová,
Členové Katedry studií lidského pohybu PdF OU
Další informace:podrobné informace