Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cena:5.980,- Kč
Číslo akreditace:MŠMT – 8706/2023-4-390
Garantující odborná katedra:Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Anotace:Kurz je uručen pro zájemce o získání licence „Instruktor školního lyžování“ z řad učitelů a pedagogických pracovníků, kteří nemají aprobaci tělesná výchova.
Uzávěrka přihlášek:do 25. října daného roku (viz podrobné informace)
Kontakt / další informace:doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Vyučující:doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Další informace:podrobné informace