Constructing Regional Advantage: Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in Europe?

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Evropský projekt Constructing Regional Advantage (Vytváření regionální výhody) zkoumá hlavní faktory ovlivňující konkurenceschopnost a inovativnost firem v prostředí různých evropských regionů. Projekt probíhá v letech 2007-2009 a je do něj zapojeno 8 zemí (Švédsko, Finsko, Norsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Turecko a Česko). Hlavním koordinátorem projektu je Prof. Bjorn Asheim z CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the  Learning Economy) z Lund University ve Švédsku. Českým koordinátorem je Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. z Univerzity Karlovy. Poskytovatelé grantu č. CRP/07/E005 jsou European Science Foundation a Grantová agentura ČR.

V Moravskoslezském kraji je projekt zaměřen zejména na výzkum procesu tvorby inovací firem v IT sektoru. Výzkum v MSK řídí a provádějí RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF Ostravské univerzity) a Doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D. (katedra evropské integrace, EF VŠB-TUO). Na projektu rovněž spolupracuje Bc. Markéta Volná.

Více informací naleznete zde: www.lu.se/o.o.i.s/13791 pod project files.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 03. 2017