Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence

logo

Název projektu:

Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence

Registrační číslo:

ZD-MGS2-007

Název příjemce:

Charita Ostrava

Projektoví partneři:

Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health
ALZHEIMER HOME Ostrava, z.ú.
Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Dotace (Fondů EHP a ze státního rozpočtu): 4 126 242,00 Kč
Vlastní zdroje financování: 0
Celkové způsobilé výdaje: 4 126 242,00 Kč

Termíny:

Zahájení realizace projektu: 1. prosinec 2021
Ukončení realizace projektu: 31. leden 2024

Kontakty:

Ostravská univerzita: Ing. Lenka Flasarová,
Charita Ostrava: Mgr. Martina Krhutová, martina.krhutova@ostrava.charita.cz

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na problematiku specifické péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Péče o nemocné je často zajišťována blízkými osobami, což jim může negativně ovlivňovat život (stres, obavy o zhoršující se stav blízkých osob, časová i fyzická zátěž). Prostřednictvím edukativních a poradenských aktivit budou účastníci projektu schopni včasně rozpoznat příznaky nastupující choroby, přizpůsobit péči aktuálním potřebám či vyhledat odbornou pomoc, případně zařadit vhodnou intervenci, aby se stav nemocného stabilizoval nebo alespoň zpomalil progres choroby.

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích aktivit zlepšit teoretické a praktické znalosti o demenci, především o Alzheimerově chorobě, raných příznacích, léčbě, komplikacích a péči o pacienty s demencí u neformálních pečovatelů, rodinných příslušníků a v širším pojetí i dalších skupin obyvatelstva. Aktivity projektu budou realizovány převážně v Moravskoslezském kraji, a to v Ostravě, část aktivit pro neformální pečovatele bude realizována v Olomouckém kraji, respektive v Olomouci.

Aktivity projektu:

V rámci projektu proběhnou tyto aktivity:

  • Vzdělávací akce pro neformální pečovatele (Interaktivní přednášky a Praktické workshopy)
  • Podpůrné akce pro neformální pečovatele (Podpůrné skupiny pro pečující osoby a Individuální poradenství)
  • Osvětové programy pro veřejnost (Osvětová kampaň "Prevence je lepší než demence", Cyklus přednášek pro širokou veřejnost, Exkurze pro veřejnost do Alzheimer Home Ostrava)
  • Mediální kampaň (Příspěvky a články na web, Odborný leták)
  • Webový portál, kde na jednom místě budou informace o demenci, především Alzheimerově chorobě, návody a rady k péči o pacienty s demencí, výuková videa přednášek a workshopů. Budou zde umístěné i odkazy na odbornou pomoc.

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 04. 2022