Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru

logolink


Název projektu:

Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru

Kód projektu:

304011AZC7

Projektoví partneři:

Ostravská univerzita (vedoucí partner – VP)
Trnavská univerzita v Trnavě (hlavní přeshraniční partner - HPP)

Finanční dotace:

Celkové náklady projektu pro OU: 175.469,- EUR
Dotace poskytnutá EU pro OU: 149.148,65 EUR
Dotace poskytnutá MMR ČR pro OU: 8.773,45 EUR
Náklady pokryté dotací: 90%

Termíny:

Zahájení realizace projektu 12. ledna 2021
Ukončení realizace projektu 30. června 2023

Kontakty:

Řešitel: doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Administrátor: Bc. Pavla Janoschová

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je zajištění rozvoje klíčových kompetencí žádaných na trhu práce také formou distančního a on-line vyučování, a to nejen ve výjimečných situacích jakou je pandemie koronaviru. Důraz je kladen na kompetence žádané zaměstnavateli, které ve vzdělávání představují aktivní přístup ke vzdělávání a řešení rozmanitých výzev.

Aktivity projektu:

Nástrojem pro rozvoj kompetencí bude vzdělávací program založený na aktivním přístupu žáka k poznávání přírodovědných a technických otázek, tj. na výzkumně laděné koncepci přírodovědného a technického vzdělávání (badatelském vzdělávání), a to v distanční podobě (v on-line prostoru). Prostředí Moodle bude vhodně modifikován na potřeby vytvoření designu vzdělávacího programu a bude obsahovat řadu podpůrných vzdělávacích činností. Bude obsahovat řadu interaktivních prvků pro přímou komunikaci mezi studentem, učitelem a vědcem či odborníkem v konkrétní oblasti. Cílovou skupinou budou žáci základních a studenti středních škol, ale také pedagogičtí pracovníci, pro které bude připraven efektivní nástroj prodistanční vzdělávání v přírodních vědách. Motivace pro žáky a studenty využívat tento vzdělávací program bude podpořena zakomponováním prvků tzv. únikové hry do vzdělávacího programu. V rámci předloženého projektu budou realizovány školení učitelů s cílem zajistit: (1) smysluplné a logické využívání vytvořeného prostoru; (2) vedení žáka výzkumnou činností v domácím prostředí a (3) následně s údaji, které získá, pracovat společně. Aktivity představují řešení rozvoje požadovaných schopností i pro "postpandemickou“ dobu, pro školy, kde chybí laboratorní vybavení, pro regionální vzdálenost znemožňující možnost navštívit výzkumnou laboratoř či jiné znevýhodnění a překážky.

Web projektu:

www.sk-cz.eu


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 10. 2022