Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Lékařské fakulty OU v sekci studentů

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Lékařské fakulty OU, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech:

1. března 2021 od 14:00 hodin – 8. března 2021 do 14:00 hodin.


Kandidáty z řad studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce – student Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy je nutno doručit předsedovi volební komise AS OU (Radku Čechovi) přes podatelnu OU do 15. února 2021 do 13:00.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS OU.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU.

Volební komise AS OU:
Radek Čechpředseda
Lucie Dvořáková
Libor Novotný
Zuzana Václavíková

Seznam kandidátů bude zveřejněn od 18. února 2021 na webových stránkách OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 9. března 2021.

V Ostravě 20. ledna 2021


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 01. 2021