Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Fakulty sociálních studií OU v sekci studentů

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Fakulty sociálních studií OU, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech:

20. ledna 2021 od 14:00 hodin – 26. ledna 2021 do 14:00 hodin.

Kandidáty z řad studentů Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce – student Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Návrhy je nutno doručit předsedovi volební komise AS OU (Radku Čechovi) přes podatelnu OU do 11. ledna 2021 do 13:00.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS OU.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU.

Volební komise AS OU:

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
MgA. Libor Novotný, Ph.D.
Mgr. Jan Plešek
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

Seznam kandidátů bude zveřejněn do 13. ledna 2021 na webových stránkách OU.
Výsledky voleb budou vyhlášeny 27. ledna 2021.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2020