Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Fakulty sociálních studií OU v sekci studentů

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Fakulty sociálních studií OU, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech:

26. října 2020 od 14:00 30. října 2020 do 14:00.


Kandidáty z řad studentů Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce – student Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Návrhy je nutno doručit předsedkyni volební komise (Mgr. Zuzaně Stankové) AS OU přes podatelnu OU do 14. října 2020 do 13:00.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS OU.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU.


Volební komise AS OU:
Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D.FSS, SKpředsedkyně
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.PřF 
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.FF 
MgA. Libor Novotný, Ph.D.FU 
Mgr. Jan PlešekPdF, SK 

Seznam kandidátů bude zveřejněn do 16. října 2020 na webových stránkách OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 2. listopadu 2020.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2020