Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Fakulty umění OU v sekci studentů

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Fakulty umění OU, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech:

  • 25. května 2020 od 14:00 do 3. června 2020 do 14:00

Kandidáty z řad studentů Fakulty umění Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce – student Fakulty umění Ostravské univerzity.

Návrhy je nutno doručit předsedkyni volební komise (Mgr. Zuzaně Stankové) AS OU přes podatelnu OU do 13. května 2020 do 13:00.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS OU.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU.

Volební komise AS OU:
Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D.(FSS, SK) – předsedkyně
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.(PřF)
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.(FF)
MgA. Libor Novotný, Ph.D.(FU)
Mgr. Jan Plešek(PdF, SK)

Seznam kandidátů bude zveřejněn do 15. května 2020 na webových stránkách OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 4. června 2020.


Formulář pro návrh kandidáta soubor doc 0,03 MB


V Ostravě 21. dubna 2020


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 04. 2020