Aktuální informace o opatřeních Ostravské univerzity k prevenci šíření koronaviru COVID-19

AKTUALIZACE KE DNI 13. BŘEZNA 2020

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví zakazuje s platností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na výuce. Další omezení jsou spojena s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky.

Na základě tohoto mimořádného opatření vedení univerzity vydává následující pokyny s účinností od 11. března, resp. 13. března 2020 do odvolání::

Pro studenty:

 • zakazuje se osobní přítomnost všech studentů ve všech budovách OU (na prezenční výuce, v laboratořích, zkouškách, dalších mimostudijních aktivitách, konzultacích apod.)
 • studenti se budou řídit pokyny jednotlivých vyučujících z hlediska samostudia a jiných forem výuky
 • ruší se veškeré praxe
 • komunikace se všemi zaměstnanci univerzity se musí odehrávat dálkovou formou (mail, telefony, Skype, atd.)

Pro akademické pracovníky:

 • akademičtí pracovníci zadají studentům úkoly pro samostudium
 • tam, kde je to možné, zvolí režim práce z domova
 • zákaz zahraničních pracovních cest

Pro neakademické zaměstnance:

 • s ohledem na pracovní zařazení a po domluvě s nadřízeným vedoucím zváží práci z domova
 • zákaz zahraničních pracovních cest

Další opatření:

 • univerzitní knihovna a její studovny budou v omezeném provozu: uzavírají se pro návštěvy studentů a veřejnosti (pro potřeby akademických a vědeckých zaměstnanců zůstávají služby studoven a knihovny v provozu)
 • ruší se veškeré akademické obřady
 • ruší se prezenční zasedání všech univerzitních i fakultních samosprávných orgánů (akademický senát, vědecká rada)
 • ruší se veškeré univerzitní akce s účastí nad 30 osob
 • ruší se veškeré příjezdy osob z rizikových zemí (zodpovědné osoby o tomto opatření bezodkladně informují dotčené osoby)
 • doporučuje se zvážit omezení příjezdů osob i z ostatních zemí
 • bude uzavřena prodejna Univerzitního knihkupectví (obchodu) a pozastaven osobní odběr objednávek prostřednictvím e-shopu (jiné způsoby dodání objednávek neomezeny)

Koleje

 • zakazuje se vstup na koleje neubytovaným studentům
 • o speciálním režimu na kolejích jsou informováni ubytovaní zvláštní zprávou

Základem je samozřejmě dodržování všech preventivních opatření z hlediska zabránění šíření koronavirové infekce!

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na mail .

Jan Lata, rektor OU


Nejčastěji kladené otázky ke koronaviru


Opatření k prevenci šíření koronaviru COVID-19
Opatření k prevenci šíření koronaviru COVID-19

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 03. 2020