Nejčastěji kladené otázky ke koronaviru

FAQ preventivní opatření OU ke koronaviru

Otázka: Týká se vyhlášené opatření i kombinované formy studia?

Odpověď: Ano, opatření se týká všech studentů ve všech formách studia.

Otázka: Týká se opatření také U3V a kurzů celoživotního vzdělávání?

Odpověď: Ano.

Otázka: Co když si potřebuji vyzvednou na studijním oddělení potvrzení o studiu nebo potřebuji orazítkovat formulář potvrzení o studiu?

Odpověď: Domluvte se telefonicky na příslušném studijním oddělení - předání se bude řešit individuálně - někomu bude stačit naskenované nebo s elektronickým podpisem zaslané na mail, nebo může být potvrzení zasláno poštou.

Otázka: Co když si potřebuji vyzvednout na studijním oddělení podepsané zadání závěrečné práce?

Odpověď: Obraťte se mailem na příslušné studijní oddělení nebo příslušnou katedru, aby vám zaslali naskenovanou kopii tohoto zadání.

Otázka: Co když mi končí výpůjční doba knihy v době, kdy platí uzavření knihovny pro studenty?

Odpověď: Po domluvě s knihovnou byla prodloužena výpůjční doba knih do konce doby preventivních opatření. Nicméně knihy můžete vrátit i tak do našich biblioboxů.

Otázka: Mohou studenti, kteří jsou zde na Erasmu odjet na dobu uzavření univerzity domů (tj. zpět do své země)?

Odpověď: Toto je čistě na jejich rozhodnutí.

Otázka: Týká se opatření také doktorských studentů? A co doktorských studentů, kteří jsou zde na Erasmu?

Odpověď: Ano, opatření se týká všech studentů. Pokud je však doktorský student také zaměstnancem OU, platí pro něj pravidla jako pro zaměstnance.

Otázka: Uvažuje univerzita o posunutí termínu odevzdání závěrečných prací. Díky mimořádným opatřením mají někteří studenti problém dokončit výzkumné části svých bakalářských prací, jelikož výzkumné skupiny jsou z oblastí, kde je buď zrušená výuka nebo absolutní zákaz návštěv. Opatření potrvají nejméně po dobu 14 dnů a studenti pak nemusí stihnout provést výzkumné šetření a následnou analýzu. Obdobný dotaz ve vztahu k uměleckým aktivitám.

Odpověď: Tento termín není daný celouniverzitním harmonogramem akademického roku. Termín se liší podle jednotlivých fakult. O případném posunutí tohoto termínu rozhodují děkani jednotlivých fakult. Doporučujeme nejprve svou situaci konzultovat s vedoucím vaší práce, který v případě potřeby doporučí posunutí termínu děkanovi.

Otázka: Co když jsem jako student na praxi na lyžarském kurzu se základní/střední školou a tento kurz nebyl zrušen?

Odpověď: V takovém případě se na vás preventivní opatření z hlediska zrušení praxí nevztahuje a na kurzu stále zůstáváte.

Otázka: Týká se mimořádné opatření také obhajob dizertačních prací a státních závěrečných zkoušek?

Odpověď: Ano, do 24. března se nemohou konat obhajoby ani státní závěrečné zkoušky.Zveřejněno / aktualizováno: 11. 03. 2020