Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Volby děkana Lékařské fakulty jsou zrušeny

Ostrava / 20. 02. 2020

Odvolaný děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Martínek podal žalobu proti rozhodnutí rektora o svém odvolání z funkce. Zároveň požádal soud o přiznání tzv. odkladného účinku tohoto rozhodnutí. Dne 18. února 2020 Krajský soud v Ostravě žalobě docenta Martínka odkladný účinek přiznal a dočasně ho tímto vrátil do funkce děkana Lékařské fakulty do doby, než bude věcně rozhodnuto o vlastní žalobě. Sám soud přitom zdůraznil, že tímto krokem nijak nepředjímá své budoucí rozhodování. Vedení Ostravské univerzity rozhodnutí soudu respektuje, avšak nadále trvá na tom, že docent Martínek byl odvolán z funkce děkana zcela v souladu se zákonem, a ze závažných důvodů.

Odvolání docenta Martínka z funkce děkana Lékařské fakulty OU jsme považovali, spolu s děkany všech ostatních fakult OU a Akademickým senátem OU, za důležitý signál jak pro veřejnost, Národní akreditační úřad pro vysoké školství, tak i pro odbornou komunitu. Docent Martínek byl spojen s problematickým přijímáním uchazečů do programu všeobecného lékařství a s manažerským selháním při přípravě nové akreditace tohoto - pro Lékařskou fakultu zásadního - studijního programu. Bylo nezbytné získat znovu důvěru v procesy na Lékařské fakultě a zvýšit šance pro získání nové akreditace všeobecného lékařství. To se po jeho odvolání podařilo. Ustaly diskuse ohledně problémového přijímání studentů, situace na fakultě se výrazně zklidnila. Akreditační spis připravený pod vedením docenta Martínka, který odmítlo doporučit Ministerstvo zdravotnictví na základě negativního hodnocení České lékařské komory i Společnosti J. E. Purkyně, bylo nové, byť prozatímní, vedení fakulty ve spolupráci s vedením univerzity schopno upravit včetně personálního zabezpečení tak, že Ministerstvo zdravotnictví následně vydalo kladné stanovisko k odeslání žádosti o akreditaci na Národní akreditační úřad.

V důsledku nynějšího rozhodnutí soudu se nemohou konat vyhlášené volby nového děkana. Vedení Ostravské univerzity nyní již nemá k dispozici žádné zákonné nástroje, jak pozitivně ovlivnit dění na Lékařské fakultě. Osud fakulty je teď primárně v rukou docenta Martínka, jeho spolupracovníků a Akademického senátu fakulty, a to včetně odpovědnosti za výsledek akreditačního procesu.

„Lékařská fakulta je důležitá pro Ostravskou univerzitu i celý region. Vedení Ostravské univerzity věří, že i přes komplikace způsobené návratem docenta Martínka do funkce děkana bude akreditační proces všeobecného lékařství zdárně dokončen,“ konstatuje rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub