Ostravská lékařská fakulta bude mít cvičnou nemocnici za čtvrt miliardy

Ostrava / 23. 08. 2019

Lékařská fakulta Ostravské univerzity získá finanční prostředky z Evropské unie k výstavbě cvičné nemocnice. Projekt, prostřednictvím kterého o peníze úspěšně zažádala letos na jaře, byl totiž schválen a tak už nic nebrání tomu, aby v areálu ostravské lékařské fakulty vzniklo v nadcházejících letech unikátní simulační centrum pro praktickou výuku budoucích lékařů i zdravotníků. Ostravská lékařská fakulta bude jedna z mála v republice, která se bude moci unikátním simulačním centrem pochlubit.

Ostravští medici i studenti zdravotnických oborů fakulty se budou už za dva roky učit v unikátní výukové nemocnici. „Díky výstavbě cvičné nemocnice dojde jednoznačně k dalšímu zkvalitnění výuky na naší fakultě. Tak jako si standardně budoucí piloti letadel zkouší řízení na trenažérech, tak se dnes studenti stále častěji vzdělávají na simulátorech, které jsou velmi sofistikované a využívají moderní počítačovou techniku. Jsem rád, že i studenti naší fakulty budou mít tu možnost,“ říká děkan Lékařské fakulty v Ostravě docent Arnošt Martínek.

Výstavba nemocnice přijde na zhruba 250 miliónů korun. Výhodou je menší finanční náročnost projektu, protože škola nemusí stavět úplně novou budovu. Vzhledem k tomu, že areál lékařské fakulty sloužil původně jako nemocnice, vznikne simulační centrum rekonstrukcí budovy děkanátu. V simulačním centru tak nebude chybět vlastní urgentní příjem, chirurgický sál, jednotka intenzívní péče, vlastní operační středisko i reálné lékařské přístroje. To jediné, co v cvičné nemocnici naopak chybět bude, jsou pacienti. Nahradí je figuríny, trenažéry, anatomické modely a simulátory. Právě na nich si studenti bezpečně osvojí jednoduché, ale i složitější a komplikovanější úkony od odběrů krve po samotné operace. „Například chirurgický sál bude věrně kopírovat ten skutečný. Centrum bude mít i vlastní operační středisko, které bude vycházet svým vybavením z reálného prostředí a nebude zde chybět ani model sanitního vozu pro nácvik konů v podmínkách transportu. Téměř všechny prostory budou opatřeny kamerovým a zvukovým snímáním, prostřednictvím kterého budou odborní garanti dohlížet na studenty při jejich samotném nácviku. Získané obrazové záznamy budou posléze sloužit pro analýzu správnosti postupu všech dílčích kroků v rámci zásahu,“ přibližuje garant projektu doktorka Ivona Závacká.

V simulačním centru nebude chybět ani multifunkční příjmový prostor, který bude rozdělen na tři části a simulovat tak tři rozdílné situace. V první části si budou moci studenti nacvičit zajištění pacienta v terénu, v další části místnosti bude umístěna zástavba sanitního vozu. V třetí části místnosti bude uzavřený prostor určený pro nácvik ve stísněných podmínkách. Cvičná nemocnice bude mít i vlastní urgentní příjem ARO nebo JIP. A součástí simulačního centra bude i cvičný byt s vlastní kuchyní, koupelnou či ložnicí, ve kterém si budou moci studenti natrénovat manipulaci s pacientem v domácím prostředí.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety. Ke studiu medicíny se zde ročně hlásí přes tisíc zájemců. V loňském roce fakulta zahájila výuku v angličtině, díky čemuž se také otevřela zahraničním studentům. V loňském akademickém roce (2018/2019) úspěšně ukončilo studium oboru Všeobecného lékařství celkem 64 studentů. A zatímco ještě před pár lety chtělo zůstat v ostravském regionu zhruba deset procent „čerstvých“ lékařů, podle posledního průzkumu c hce nyní téměř 80 procent absolventů ostravské lékařské fakulty zůstat právě v Moravskoslezském kraji. Dohromady už se může fakulta pochlubit celkem 281 lékaři, kteří v Ostravě úspěšně dokončili studium medicíny. Letos by mělo ke studiu Všeobecného lékařství nastoupit historicky nejvíc mediků od vzniku fakulty – celkem 134 studentů.