Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků – OP RLZ

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR
Doba trvání projektu: leden 2006-leden 2008

Cíl projektu:

Cílem projektu je vlastní realizace dvousemestrálního kurzu „Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků“, což předpokládá vývoj 6 výukových modulů, jejich implementace v systému řízení výuky (LMS) Microsoft Class Server a vytvoření vzdělávacích materiálů, cílem je také navázání dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami.

Realizační tým tvoří experti z institucí:

  • Vysokého učení technického v Brně
  • Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci
  • Ostravské univerzity v Ostravě
  • Společnosti Computer agency o.p.s.

Z Ostravské univerzity se na realizaci projektu podílejí:

  • Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
  • Radmila Černá
  • Andrea Kulmová

Bližší informace:

www.cvp.vutbr.cz/esf-projekty
www.c-agency.cz


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022