Biodiverzita - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

 • Potravní sítě herbivor-rostlina-parazitoid
 • Diverzita, trofická a hostitelská specializace bryofágního a mykofágního hmyzu
 • Evoluce nepohlavního rozmnožování
 • Modelování a kvantitativní analýza dat v ekologii a evoluční biologii
 • Systematika, fylogeneze a evoluce vybraných skupin organismů (Crustacea; Insecta: Diptera, Orthoptera, Dermaptera, Odonata, Mecoptera; Osteichthyes; Amphibia; Mammalia; Bryophyta)
 • Bioindikace a biomonitoring antropogenních vlivů pomocí modelových organismů

Vazba na doktorské studium:

DSP Biologie

Struktura týmu:

Garant HSV:

Vedoucí týmů (senior researchers)

Další členové týmu a postdoktorandi

 • RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. (c, e)
 • Mgr. Ivona Horká, Ph.D. (e)
 • Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. (f)
 • Mgr. Milan Koch, Ph.D. (e)
 • Mgr. Hana Šigutová, Ph.D. (f)

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2020