Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

 1. Metody literární, kulturní a jazykové reprezentace prostoru, způsoby vytváření identity míst.
 2. Procesy mytizace (a ideologizace) krajin a regionů.
 3. Budování paměti míst v moderní české literatuře (včetně mizení paměti míst, ztráty jejich identity). Literární geografie, literární mapy.
 4. Výzkum kultury a literatury poutních míst Moravy a Slezska, sakralizace krajiny.
 5. Česko-polské kulturní a literární kontakty na severovýchodní Moravě a ve Slezsku.
 6. Klíčové osobnosti literatury a kultury širšího Ostravska (Petr Bezruč, Vojtěch Martínek, Jaromír Šavrda, Vilém Závada aj.), fenomén „regionálního tvůrce“, kulturní dědictví regionů.
 7. Populární literatura v regionálních i nadregionálních souvislostech (kramářské a poutní tisky, rukopisná tvorba).
 8. Kulturně-historický výzkum Valašska.
 9. Příhraniční regiony a jejich interdisciplinární analýza, specifika multietnických oblastí (Těšínsko, Hlučínsko).
 10. Téma venkova a lokální práce v literatuře a výtvarném umění.
 11. Politické aspekty toponymie a její úloha jako nástroje ovládání prostoru a prezentace politické moci.
 12. Nové metodologické podněty ve výzkumu regionů a míst (např. tzv. paměťová studia, nový regionalismus, ekokritika).

Struktura týmu:

Garant HSV:

Vedoucí týmů (senior researchers)

 • Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D., ředitel Centra regionálních studií
  dílčí oblast výzkumu: dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy, umění ve veřejném prostoru
 • prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D., vedoucí Katedry české literatury a literární vědy
  dílčí oblast výzkumu: kulturní a literární kontakty v komparativní perspektivě; literatura a kultura regionu; literární reprezentace prostoru

Další členové týmu


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022