OU > Věda a tvůrčí činnost > Hlavní směry výzkumu

Ostravská univerzita

 • Obrázek

Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

 1. Procesy mytizace (a ideologizace) krajin a regionů.
 2. Výzkum kultury a literatury poutních míst Moravy a Slezska, sakralizace krajiny (hor, pramenů, stromů apod.)
 3. Česko-polské kulturní a literární kontakty na severovýchodní Moravě a ve Slezsku.
 4. Budování paměti míst v moderní české literatuře (včetně mizení paměti míst, ztráty jejich identity).
 5. Žánr cestopisu a metody deskripce a ideologizace prostoru.
 6. Klíčové osobnosti literatury a kultury širšího Ostravska (Petr Bezruč, Jaromír Šavrda aj.), fenomén „regionálního tvůrce“, kulturní dědictví regionů.
 7. Kulturněhistorický výzkum Valašska.
 8. Transhraniční region Těšínska a jeho interdisciplinární analýza, specifika pohraničních resp. multietnických oblastí (včetně Hlučínska)
 9. Téma lokální práce a obživy v literatuře a výtvarném umění.
 10. Politické aspekty toponymie a její úloha jako nástroje ovládání prostoru a prezentace politické moci.
 11. Metody kulturní, jazykové a literární reprezentace prostoru, způsoby vytváření identity míst.
 12. Nové metodologické podněty ve výzkumu regionů a míst (např. tzv. paměťová studia, nový regionalismus).

Vazba na doktorské studium: ano

 • Teorie a dějiny české literatury
 • Literární věda – teorie a dějiny národních literatur
 • Český jazyk
 • Polský jazyk

Akreditace habilitačních a profesorských řízení: ano

 • Dějiny české literatury

Struktura týmu:

Garant HSV:

Vedoucí týmů (senior researchers)

 • prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., ředitelka Centra regionálních studií
  dílčí oblast výzkumu: nové metodologické podněty výzkumu regionů a míst; budování paměti míst v moderní české literatuře; kulturněhistorický výzkum Valašska
 • prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D., vedoucí Katedry české literatury a literární vědy, zástupce ředitelky CERES
  dílčí oblast výzkumu: česko-polské kulturní a literární kontakty; literatura a kultura poutních míst Moravy a Slezska; metody reprezentace prostoru v historické perspektivě

Další členové týmu a postdoktorandi

Externí spolupracovníci:

 • PhDr. Lukáš Průša, Ph.D.
 • PhDr. Marie Štastná, Ph.D.
 • PhDr. Marie Schenková, CSc.
 • Dr Alice Olmová
 • Mgr. Pavel Kotrla

Studenti doktorského studia

 • Mgr. Andrea Balharová
 • Mgr. Terezie Foldynová
 • Mgr. Gabriela Ganczarczyk
 • Mgr. Iveta Mindeková
 • Mgr. Anna Morcinková
 • Mgr. Šárka Netolická
 • Mgr. Lukáš Pěchula
 • Mgr. Stanislava Schupplerová
 • Mgr. Karel Střelec
 • Mgr. Monika Szturcová
 • Mgr. Denisa Tkačíková


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2018

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub