Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením - významné výstupy

Vědecké články, výstupy

Monografie a kapitoly v monografiích:

 • Kalenda, S., Glumbíková, K. Gojová, A. 2021. Děti v bytové nouzi aneb O dopadech nestability bydlení. Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Gojová, A. a Kalenda, S. 2020. The Inclusion of Children Living in Substandartd Forms of Housing in the Czech Republic in the Context of Involuntary Residential Mobility. In: International Perspectives on Inclusion within Society and Education. London: Routledge, s. 102-114. ISBN 9781003016090.
 • Špiláčková, M. 2020. Enterprise Social Policy as a Means of Development of Social Work. Opladen, Berlin & Toronto: Budrich Academic Press.
 • Keller, J. Společnost věčného mládí. 2019. Praha: SLON.
 • Chytil, O., Kowaliková, I. 2020. Changes in Society and Their Reflections in Social Work Education in the Czech Republic. In: The Palgrave Handbook of Global Social Work Education. Heidelberg: Palgrave Macmillan, s. 937-953.

Články v časopisech (s IF či z databáze Scopus):

 • Gojová, A., Burda, M., Gřundělová, B., Stanková, Z., Gojová, V. 2021.Variables of community social work and their interconnections in socio-spatial excluded neighbourhoods – example of the Czech Republic. European Journal of Social Work, 24(6), 1001-1014. https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1882398
 • Petrucijová, J., Glumbíková, K. 2021. Metaphors as a Tool for Understanding of Lived Experience of Social Work Practitioners in the Contemporary Czech Society. The British Journal of Social Work, č. May. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab075
 • Paulíček, M., Krhutová, L., Kuzníková, I. a kol. 2021. Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident. KONTAKT – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, 23(3), 200-206. http://doi.org/10.32725/kont.2021.039
 • Glumbíková, K., Mikulec, M. 2021. Needs of homeless children in the Czech Republic. Child & Family Social Work, 26, 183-190. https://doi.org/10.1111/cfs.12807
 • Gřundělová, B. 2020. Client Experience of Street-Level Activation Practices: Implementation of Discourage Policy in the Czech Republic. Critical Social Policy, č. December, 1-20. https://doi.org/10.1177/0261018320980583
 • Gojová, A., Gřundělová, B., Cilečková, K. a Chrenková, M. 2020. Path toward a Child-Centered Approach in the Czech Social and Legal Protection of Children. Sustainability, 12(21), 1-18. https://doi.org/10.3390/su12218897

Významné aplikované výsledky

Provedení evaluace projektu PORTAVITA – HOUSING FIRST
Hlavní řešitelka: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období: 1/2021–6/2022
Poskytovatel: OP Zaměstnanost
Zadavatel: Spolek Portavita

Provedení externí formativní evaluace klíčových aktivit projektu OPZ „Podmínky pro změnu“
Hlavní řešitelka: Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období: 7/2020–4/2022
Poskytovatel: OP Zaměstnanost
Zadavatel: SPOLU PRO ZMĚNU, z.s.

Možnosti vzniku a provozování sociálního bytového družstva v lokalitě Bedřiška
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období: 8/2021–1/2022
Zadavatel: Statutární město Ostrava

Evaluace dopadů poskytnutí bydlení a podpory ze strany Spolku Portavita
Hlavní řešitelka: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období: 4/2021–11/2021
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj
Zadavatel: Spolek Portavita


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 02. 2022