Architecture&Urban planning: Design for All from school to practice

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Cíle projektu

Cílem projektu je zapracování principů tvorby bezbariérového prostředí do života. Projekt připravil návrhy pedagogických nástrojů pro:

  • studenty a učitele
  • praktizující architekty, urbanisty, designéry, interiéristy, stavební inženýry
  • manažery, investory, pracovníky státní správy a samosprávy, s tím, že vytvoří základ informačního systému pro všechny zájemce z uvedených skupin a zároveň bude podkladem pro vytvoření programů celoživotního vzdělávání architektů a urbanistů. Součástí projektu bylo také vytvoření metodiky tvorby e-learningového kurzu včetně příkladů praktické aplikace ve flashi využitelných v různých pedagogických nástrojích tvorby bezbariérového prostředí.Tato část projektové dokumentace byla konzultována s katedrou informatiky a počítačů, Přírodovědecké fakulty, OU a některé prvky (např.tabulka SW nástrojů: Nástroje na tvorbu on-line kurzu a Systémy na řízení výuky vypracovala OU samostatně pro potřeby projektu).

Realizační tým projektu:

Odkaz na stránky projektu www.dfa-archi-urban.org


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 03. 2017