Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Specializovaná učebna pro výuku a řešení projektů v oblasti počítačové grafiky
Id projektuFRVŠ 2351/A/b
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vybudovat specializovanou učebnu pro výuku počítačové grafiky. Ta se stane místem, kde se studenti, pod odborným vedením učitelů a lektorů, budou praktický seznamovat s tvorbou grafických aplikací a jejich vlastnostmi. Dále se budou moci seznámit s novými přístupy při tvorbě animací a kompozic, možnostmi analýzy obrazu, jako i s programováním vlastních grafických aplikací a tvorbou rozsáhlých grafických projektů. Dále bude učebna sloužit studentům pro práci na samostatných projektech, bakalářských, diplomových a disertačních pracích. Tato učebna bude sloužit také jako certifikační pracoviště pro zisk mezinárodně uznávaného certifikátu ATC MAYA v oblasti počítačové vizualizace a modelování. Softwarové a hardwarové vybavení učebny, umožní studentům práci s profesionálním grafickým vybavením na potřebné úrovni.