Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky
Id projektuFRVŠ 1490/A/a
Hlavní řešitelMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na vybavení laboratoře biochemie moderními přístroji pro praktickou výuku studentů v oblasti biochemických separačních metod (metody separace proteinů a nukleových kyselin, elektromigrační metody, chromatografie) a kinetiky enzymových reakcí (stanovení Michaelisovy konstanty, katalytické aktivity, závislosti enzymové aktivity na pH a teplotě) . Pořízené přístroje budou využívány v rámci pravidelné výuky povinných a povinně volitelných předmětů katedry chemie, katedry fyziky a katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a taktéž při přípravě studentů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Součástí projektu je zapojení studentů do experimentální činnosti ve výše uvedených oblastech.