Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky
Id projektuFRVŠ 1490/A/a
Hlavní řešitelMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na vybavení laboratoře biochemie moderními přístroji pro praktickou výuku studentů v oblasti biochemických separačních metod (metody separace proteinů a nukleových kyselin, elektromigrační metody, chromatografie) a kinetiky enzymových reakcí (stanovení Michaelisovy konstanty, katalytické aktivity, závislosti enzymové aktivity na pH a teplotě) . Pořízené přístroje budou využívány v rámci pravidelné výuky povinných a povinně volitelných předmětů katedry chemie, katedry fyziky a katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a taktéž při přípravě studentů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Součástí projektu je zapojení studentů do experimentální činnosti ve výše uvedených oblastech.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub