Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zeta potenciál uhlíkatých materiálů - mechanismus adsorpce sběračů
Id projektuGP105/07/P041
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceFlotace uhlí má své pevné místo v uhelném úpravnictví. Mezi základní činitele ovlivňující flotační proces patří tzv. sběrače, které se obecně dají rozdělit na ionogenní a neionogenní. Principem účinku sběrače je jeho navázání na povrch zrna a zvýšení jeho hydrofóbních vlastností. Zrna s hydrofóbním povrchem flotují lépe. Mechanismus adsorpce sběrače na povrchu zrna není jednoznačně objasněn. Cílem této práce je pokusit se objasnit tento mechanismus. Měření zeta potenciálu bude hlavním experimentálnímprostředkem k dosažení tohoto cíle. Bude měřen zeta potenciál různých druhů uhlíkatých materiálů (černé a hnědé uhlí, aktivní uhlí, příp. saze), které se liší stupněm hydrofilnosti (hydrofóbnosti) povrchu. V dalším kroku bude zeta potenciál zrn měřen v prostředí různých typů sběračů. Podrobná charakterizace povrchu různými technika spolu se změnami zeta potenciálu bude sloužit k vytvoření představy o sorpci sběračů na povrch zrna.