Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Interakce standardního a mutantních proteinů p53 s poškozenou DNA a jejich význam při odpovědi buněk na protinádorovou chemoterapii
Id projektuIAA500040701
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2007 - 12/2010
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
AnotaceInterakce nádorově supresorového proteinu p53 s DNA mají klíčový význam pro jeho biologické aktivity. Bylo navrženo, že nejen sekvenčně-specifická vazba standardního (wt) p53, ale též schopnost wt i mutantních (mut) p53 rozpoznávat strukturu DNA má význam pro jejich charakteristické funkce. V tomto projektu navrhujeme zkoumat interakce wt a mut p53 s poškozenou DNA, zejména s DNA modifikovanou protirakovinnými léčivy. Tyto studie budou zaměřeny na (1) schopnost mut p53 rozpoznat specifická poškození DNA, (2) vliv poškození DNA na sekvenčně-specifickou vazbu wt p53, a (3) vliv genotoxických látek na interakce mut p53 se specifickými úseky genomové DNA, které byly identifikovány jako přirozená vazebná místa mut p53 in vivo. V první fázi budou biochemickými a molekulárně biologickými metodami zkoumány především interakce purifikovaných proteinů s DNA v bezbuněčném systému, poté rovněž vliv genotoxických látek na interakce wt a mut p53 s DNA na úrovni modelových buněčných linií.