Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Frikční materiály na bázi polymerů s obsahem kovů a jejich vliv na životní prostředí
Id projektuGA106/07/1436
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt je zaměřen na studium frikčních procesů laboratorně připravených a originálních vzorků brzdových obložení a identifikaci struktury otěrových nano a mikročástic. Dále na snížení negativních antropogenních dopadů souvisejících s uvolňováním těchto částic do prostředí. Interdisciplinární a mezinárodní česko-americký tým z oblasti materiálového inženýrství, chemie a fyziky aerosolů, toxikologie a medicíny bude komplexně hodnotit frikční materiály a otěrové částice vznikající během procesů brzdění. Propojení materiálové analýzy s toxikologickým hodnocením (ekotoxicita, genotoxicita, inhalační toxicita) umožní identifikaci nežádoucích složek v materiálech brzdového obložení a predikci vlivů otěrových částic na životní prostředí a zdraví člověka. Rovněž samotným výrobcům umožní navrhnout frikční materiály s nižšími environmentálnimi a zdravotními dopady a uživatelům získat podklady pro kvalifikovaný výběr brzdového obložení.