Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Algebraická, analytická a kombinatorická teorie čísel
Id projektuGA201/07/0191
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je dále rozvinout metody užívané v algebraické, kombinatorické a analytické teorii čísel a tak přispět k lepšímu porozumění některým důležitým aspektům aritmetické struktury množin celých, racionálních a algebraických čísel a jejich podstruktur a dále případně rozšířit některé z těchto výsledků na obecnější aritmetické objekty, jako jsou aritmetické pologrupy nebo struktury divizorů na uspořádaných grupách. Předmětem studia budou vztahy mezi různými typy hustot číselných množin, otázky týkající se kritérií číselné iracionality a trascendence, problémy teorie rovnoměrného rozdělení posloupností reálných čísel a vlastnosti aritmetických struktur množin aritmetických funkcí a jejich zobecnění na abstraktních aritmetických pologrupách.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub