Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Teplota jako faktor ovlivňující adsorpci z roztoků na uhlí
Id projektuIAA301870801
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2008 - 12/2011
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
AnotaceSledování vlivu teploty na adsorpci uhlíkatých látek z vodných roztoků zasluhuje bližší pozornost. V řadě případů bylo zjištěno, že se zvyšující se teplotou vzrůstá adsorpční schopnost uhlí, byl ovšem popsán i efekt opačný. Vliv teploty na proces adsorpce z roztoků tak i v současnosti zůstává ještě ne zcela objasněným faktorem. Hlavním cílem tohoto projektu je získat komplexní pohled na teplotu, jako důležitý faktor ovlivňující adsorpci těžkých kovů a fenolu z vodných roztoků na uhlí. Řešení bude zahrnovat "klasická" adsorpční měření a dále i kalorimetrická a elektrochemická sledování. Získaná experimentální data budou analyzována z pohledu základní termodynamiky a následně budou využita při vývoji teoretického modelu simulujícího vliv teploty na adsorpční chování uhlíkatých látek.