Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
P.č. 55-07 Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách
Id projektuABCBU55-07
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období7/2007 - 8/2010
PoskytovatelVZ Český báňský úřad
Stavukončený
AnotaceŘešení projektu povede k návrhu a verifikaci objektivních ukazatelů stavu ve zpřístupňovaných požářištích včetně návrhu zásad optimálního řízení větrní sítě v takovýchto případech, což napomůže zvýšit bezpečnost práce v zasažených lokalitách. Budou vypracovány podklady pro doplnění stávající legislativy k řešení problematiky zpřístupňování požářišť.