Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zvýšení bezpečnosti rizikových pacientů s imunitní trombocytopenií pomocí domácí monitorace parametrů krevního obrazu
Id projektuSGS08/LF/2024
Hlavní řešitelMUDr. Katarína Hradská
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceImunitní trombocytopenie (ITP) je imunitně podmíněné onemocnění typické zvýšenou destrukcí a narušenou produkcí trombocytů, vedoucí k trombocytopenii různé tíže. Nejčastějším symptomem ITP je krvácení, které může být mírné ve formě kožně slizničního (např. petechie, epistaxe) nebo taky život ohrožující například v případě intrakraniálního krvácení. K dispozici jsou různé efektivní léčebné modality, nicméně části pacientů onemocnění přechází do chronicity a je spojeno s častými a náhlými recidivami krvácivých komplikací. Péče o tyto pacienty je charakteristická frekventními odběry krve a ambulantními kontrolami. Přístroj HemoScreen je malý přenosný point-of-care hematologický analyzátor, který je schopen změřit 20 základních parametrů krevního obrazu včetně do 5 minut. Má jednoduchou obsluhu a dokáže vyšetřit i kapilární krev, proto se jeví jako ideální kandidát k domácímu použití. Naším cílem je ověření možnosti domácího monitoringu trombocytů u rizikových pacientů s ITP pomocí přístroje HemoScreen, které by mělo vést k vyšší bezpečnosti léčby a kvality života našich pacientů.