Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Proměny dobových společenských a vědeckých paradigmat jako filozofický problém
Id projektuSGS03/FF/2024
Hlavní řešitelMgr. Roman Hloch, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je z filozofické perspektivy prozkoumat historické i současné proměny dobových společenských a vědeckých paradigmat. Členové řešitelského týmu se zaměří na témata vztahující se k dějinám filozofie a vědy (reflektivní důsledky epistemologicko-etického učení Antisthena či pyrrhónské skepse v antice; sondu k formování středověkého vědeckého paradigmatu; Nietzscheho reflexe a kritika dobových evolučních teorií), dále pak recentnějším proměnám filozofických teorií s vědeckými přesahy (vztah psychologie a logiky, včetně terminologických důsledků ve Lvovsko-varšavské škole; Quinova metaontologie; filozofie historie a historiografie), a v neposlední řadě aktuální problematice nových technologií (umění a estetika; politické přesahy a práva jednotlivce). Tento heterogenní přístup ke zkoumané problematice dopomůže z různých aspektů lépe nahlédnout a filozoficky reflektovat proměny společenského a vědeckého prostoru. Dobové proměny ve společnosti a vědě takto budou uchopeny jako souhrn řady faktorů a nikoli izolovaně nebo výhradně intradisciplinárně. Ukáže se nejen iniciační vliv filozofie na tyto proměny, ale také možnosti a limity filozofie tyto problémy reflektovat, případně korigovat. Mezinárodní přesah projektu (tj. studie plánované v anglickém jazyce a účast na mezinárodních konferencích) rovněž umožní představit závěry bádání nejen českému odbornému publiku.