Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Feministické, psychoanalytické a queer přístupy k současné anglofonní literatuře
Id projektuSGS01/FF/2024
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotacePředkládaný projekt Feministické, psychoanalytické a queer přístupy k současné anglofonní literatuře spojuje anglofonní etnické literatury, literaturu pro dospívající, fan fiction (beletrii psanou fanoušky) a neo-viktoriánskou literaturu se staronovými, nadále se vyvíjejícími přístupy literární kritiky, konkrétně abolicionistickým feminismem, (eko)feminismem, psychoanalýzou a queer studii. Abolicionistický feminismus představuje teoretický rámec pro analýzu vězeňské literatury, které v éře masivního uvězňování v USA přibývá, byť jde o doposud málo využívaný přístup v anglosaské akademické sféře. (Eko)feminismus je naopak globálně rozšířeným kritickým přístupem a jeho zahrnutí do projektu navazuje na tradici, kterou ekokritika i feministická literární kritika má na KAA FF OU (např. publikace doc. Petra Kopeckého, monografie Černošská feministická literární kritika od dr. Karly Kovalové nebo projekt GAČR Ekospravedlnost v amerických etnických literaturách). Neo-viktoriánská (literární) studia jsou rovněž na západ od ČR bujícím podoborem, který staví na tradičních i inovativních psychoanalytických a feministických přístupech. V ČR, kde se psychoanalýza v anglofonní literatuře aplikuje zejména na literaturu holokaustu (viz publikace doc. Stanislava Koláře na KAA FF OU), však není její využití pro neo-viktoriánskou literaturu běžné. Studia fanfikce představují podobor na pomezí popkulturních studií a literatury, který rovněž prozatím nebyl v české anglistice příliš rozvíjen, přičemž využití queer studií pro analýzu fanfikce a literatury pro dospívající je trend, který už má v anglosaském a evropském akademickém prostoru poměrně silné kořeny. Celkově si projekt dává za cíl skrze výzkumné výstupy projektu probádat zmíněné aktuální žánry i rozvíjet literárně-kritické přístupy v českém akademickém prostředí. Plánovanými výstupy je 5 časopiseckých/sborníkových studií, 5 příspěvků na mezinárodních konferencích, 4 kapitoly magisterské práce, jedna kapitola dizertační práce.