Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mezinárodní kongres European Urban History Association 2024
Id projektu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období2/2024 - 9/2024
PoskytovatelFilozofická fakulta, Sponzorské dary, Statutární město Ostrava
Stavřešený
AnotaceFinanční podpora Statutárního města Ostrava je určena pro krytí nákladů spojených s účastní 3 keynotespeakers, travelgrants pro max. 10 studentů a student prizes pro max. 6 studentů v souvislosti s konferencí EAUH v roce 2024 v Ostravě, jejímž organizátorem je FF OU.