Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou
Id projektuCZ.02.02.XX/00/23_019/0008272
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Období4/2024 - 9/2027
PoskytovatelFilozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
AnotaceZáměrem projektu je implementace Reformy přípravy učitelů v ČR do učitelského vzdělávání na OU a navržení jeho nové koncepce. Cíle projektu bude dosaženo realizací 5 aktivit zaměřených na propojení profilů absolventa s Národním kompetenčním rámcem, vytvořením komplexního modelu spolupráce aktérů v rámci profesních praxí, zapojením zahraničních oborových didaktiků do výuky a zpracováním návrhu koncepce klinické školy.