Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Accelerating STEAM-related Knowledge and Skills via 3D Modelling and 3D Printing (3D STEAM)
Id projektu2023-1-CZ01-KA220-HED-000160664
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
Období10/2023 - 3/2026
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je pomoci budoucím učitelům plánovat a provádět výukové aktivity s využitím 3D modelování prostřednictvím transdisciplinárního přístupu založeného na STEAM. Naším hlavním cílem je tedy navrhnout a rozvíjet vysokoškolskou přípravu kurzů budoucích učitelů podporujících dovednosti učitelů v přípravě na povolání v oblasti 3D modelování s využitím různých technologií, jakož i oslovit širší okruh publikum a studenty prostřednictvím takových přístupů. Kromě toho podpořit vzdělávání učitelů v zúčastněných zemích (Slovensko, Rakousko, Finsko, Lucembursko) a mimo ni.