Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kompetence - odolnost - efektivita. Společně na cestě ke komplexnímu profilu ve vzdělávání budoucích komunitních tlumočníků
Id projektu97p3
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období10/2023 - 12/2023
PoskytovatelAction
Stavukončený
AnotaceVědecko-didaktický tlumočnický projekt je inovativní svým trilaterálním charakterem (spolupráce univerzit ve Vídni, Nitře a Ostravě). Zaměření na komunitní tlumočení reflektuje aktuální potřeby jazykových služeb, které jsou na tlumočníky kladeny v důsledku válečných událostí na Ukrajině. Cíle: průzkum současného stavu v oblasti komunitního tlumočení, rozšíření odborných znalostí (teoretické základy v humanitárním kontextu, etické aspekty komunitního tlumočení, terminologie, fáze tlumočnické práce atd.), rozvoj dovedností a kompetencí studujících, mezinárodní osvětová kampaň mezi studenty se zaměřením na migraci, interakci, inkluzi a kulturní senzitivitu.