Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum - Fakulta umění Ostravské univerzity
Id projektu0313000183
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období9/2023 - 3/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
AnotaceFestival je propojením výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů FU OU (dále v projektu pouze KKN FU OU) s praxí vykonávanou studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ a konzervatoří. Na pozadí seznamování se s tematicky vymezenou klavírní literaturou proběhne interpretační kurz, přednášky a koncert. Kurz povede doc. I. Kahánek. Letošní ročník nese podtitul: Lidová píseň v klavírní stylizaci a folkloristé Janáček, Bartók a Kodály. Přednášku o stylizaci lidové písně povede Mgr. J. Rokyta, o klavírním díle B. Bartóka MgA. T. Vrána. Aktivity festivalu jsou zachyceny na videích, která dlouhodobě slouží jako banka impulzů pro kreativní využití. Cílem projektu je propojit umělecké aktivity nad rámec běžné výuky na příbuzných institucích v kraji a vytvořit atraktivní prostředí pro tvůrčí činnost. Osobnost lektora v podobě výkonného umělce s širokou pedagogickou erudicí je zárukou vysoké obsahové kvality projektu a také mimořádného zážitku pro děti i dospělé účastníky.