Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
C1.Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)
Id projektuNPO_OSU_MSMT-16610/2022
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období4/2022 - 6/2024
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
AnotaceOstravská univerzita se chce v projektu zaměřit na zlepšení prostupnosti vzdělávání pomocí mikrocertifikátů a současně na digitalizaci činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů. Společně s ostatními vysokými školami, zapojenými do projektu, bude naplňovat níže specifikované cíle projektu. Snahou univerzity bude jednak napojit systém mikrocertifikátů na kurzy vytvářené v rámci specifického cíle A4 a v následném kroku je napojit na jednotný systém určený pro ověřování výsledků menších forem vzdělávání na vysokých školách.