Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností
Id projektuNPO_OSU_MSMT-16610/
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období7/2022 - 6/2024
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
AnotaceJak již název projektu napovídá (FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností), jeho hlavními tématy jsou flexibilní formy vzdělávání a profesní dovednosti. Aktivity v rámci jednotlivých specifických cílů jsou navzájem provázané a směřují k: (A1) rozvoji a zkvalitnění infrastrukturního zázemí a informačních systémů univerzity, které jsou nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje flexibilních forem výuky, (A2) k vybudování celouniverzitní metodické podpory a rozvoji pedagogických kompetencí v oblasti flexibilních forem výuky a k rozvoji profesních dovedností, a to nejen prostřednictvím (A3) nově vytvářených profesních studijních programů, ale také formou (A4) kratších ucelených vzdělávacích modulů ve formě mikrodiplomů/mikrocertifikátů, které budou rozvíjeny bezprostředně v návaznosti na potřeby výkonu konkrétních povolání.