Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Optimalizace tras svozu odpadu
Id projektu
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období4/2023 - 5/2023
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
AnotaceÚčelem tohoto věcného záměru v rámci smluvního výzkumu je formou zkušebního SW prověřit možnost vytvořit dílo, které navrhuje metodu optimalizace svozu odpadu dle požadavků objednatele.