Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rychlé změny prostředí jako klíč k pochopení maladaptivního chování v rámci sladkovodních společenstev
Id projektu24-12263S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2026
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceVnímání kvality prostředí během kolonizace předchází působení selektivních mechanismů, jako je predace nebo dostupnost klíčových zdrojů, a nepochybně ovlivňuje strukturu sladkovodních společenstev. Mnoho akvatických a semiakvatických organismů musí hodnotit kvalitu stanoviště během svého životního cyklu opakovaně ? dospělci vybírají biotop sebe sama stejně jako pro své potomstvo. Evolucí prověřené kognitivní mechanismy používané během kolonizace nových stanovišť však často selhávají v důsledku antropogenně podmíněných změn ve struktuře a kvalitě prostředí. Jelikož diverzita sladkovodních společenstev čelí obrovskému riziku extinkce, porozumění mechanismům vedoucím k upřednostňování nekvalitních stanovišť je klíčem k pochopení podstaty tohoto problému, ale také nabízí návod k vytváření skutečně kvalitních stanovišť.