Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Biomechanické zatížení dolních končetin při doskoku: Vývoj dopadových ploch
Id projektuTQ03000365
Hlavní řešitelMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2025
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Technologická agentura ČR
Stavřešený
AnotaceV posledních letech dochází ke změnám v pravidlech pro konstrukci dopadových ploch (EU normy, pravidla FIG). Žíněnky jsou tak vyráběny z různých materiálů a neustále vyvíjeny. Nicméně, předchozí studie uvádějí, že tyto normy a testování nových typů žíněnek nerespektují opakované mechanické zatížení dolních končetin. V rámci tohoto projektu si klademe za cíl na základě empirických dat vyvinout optimální strukturu žíněnky, která bude reflektovat odezvu svalově-kosterního aparátu. Tohoto cíle chceme dosáhnout pomocí sofistikovaných metod biomechanické analýzy v rámci testování nových dopadových ploch. Měřeny budou rozdíly v kinetických a kinematických proměnných, které jsou asociovány s potenciálním rizikem vzniku zranění při doskoku na nové typy dopadových ploch.