Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
BuddyUP! Podpora začleňování ohrožených dětí žijících v segregovaném prostředí
Id projektuTQ03000519
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2025
PoskytovatelKatedra sociální práce, Technologická agentura ČR
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je podpořit integraci dětí a mladistvých ohrožených sociálním vyloučením do společnosti pomocí nastavení funkčního a komplexního studentského Buddy programu, který umožní: a) vytvoření systematické struktury poskytování podpory; b) podporu zvýšení profesní identity a připravenosti studujících oboru sociální práce na zvládnutí profesně náročných situací a využívání antiopresivních přístupů v sociální práci. Hlavními výstupy projektu jsou vytvoření: (1) softwaru umožňujícího používání online reflexivních nástrojů pro studenty, jako hlavního prostředku pro jejich case management při práci s (ohroženými) dětmi (R) a (2) Metodiky poskytování studentského Buddy programu pro podporu začleňování dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením (O).