Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora internacionalizace na LF OU
Id projektuPPSŘ LF 2023
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
AnotaceLékařská fakulta OU systematicky pracuje na svém rozvoji, a mezi základní směry patří oblast internacionalizace. Součástí tohoto rozvoje jsou zahraniční mobility outcoming a incoming studentů, ale zaměstnanců fakulty, mezinárodní tvůrčí činnost, činnost v odborných zahraničních platformách jedinců, ale i větších skupin. Jejich efektivita se odvíjí od dostatečně odborné prezentace fakulty na mezinárodních odborných a společenských akcích, ale i samotnou prezentací informací v cizím jazyce. V rámci dosavadní činnosti fakulta dlouhodobě spolupracuje s několika desítkami zahraničních institucí. Lékařská fakulta v posledních deseti letech podporuje participaci akademických pracovníků na mezinárodních odborných vzdělávacích aktivitách a v mezinárodních projektech, podporuje spolupráci svých pracovišť se zahraničními institucemi za účelem výměny zkušeností a sdílení výukových, výzkumných i rozvojových kapacit. V porovnání s ostatními lékařskými fakultami v ČR je odbornou veřejnosti stále vnímána jako mladá fakulta s potenciálním rozvojem. Za jednu z důležitých cest rozvoje považuje vedení fakulty LF OU podporu i této oblasti - internacionalizace, a to zejména v oblasti zatraktivnění lékařské fakulty OU pro zahraniční studenty a akademické pracovníky. Zaměření plánovaného projektu naplňuje Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, tvůrčí a odborné činnosti LF OU 2021-2025 (dále jen "strategie"), a to v prioritě 4 Internacionalizace. dílčí cíl 2: mezinárodní prostředí a přitažlivost LF pro zahraniční studenty a akademické pracovníky.